Other publicacions

  • Badia, M.; Orgaz, B.; Riquelme, I.; Montoya, P.. , "The relationship of cerebral palsy comorbid conditions with participation and quality of life", J. L. Matson, M. L. Matson (eds.), Comorbid Conditions in Individuals with Intellectual Disabilities. Autism and Child Psychopathology Series. Switzerland, 2015. Book chapter.
  • Balle, M.; Fiol-Veny, A.. , "Trastorns depressius en la infància i adolescència", CDSCRITC 2.0 (2014). Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament.. Spain, 2015. Book chapter.
  • del Águila, J.; López, E.; de la Torre-Luque, A.. , "Neurocardiología: coherencia cardiaca", Actualizaciones médicas 2014. Spain, 2015. Book chapter.
  • López, E.; de la Torre-Luque, A.; Caro, A.I.; del Águila, J.. , "Sexualidad y cáncer", Actualizaciones médicas 2014. Spain, 2015. Book chapter.
  • Tortella-Feliu, M.. , "Trastorns d'ansietat: aspectes transdiagnòstics." [www.scritc.cat/cdscritc2014/], In N. Garrido (Ed). CDSCRiTC 2014 Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (pp.81-88). Barcelona: SCRiTC. Electronic document. Available at: cd.scritc.cat/wp-content/uploads/2015/05/CDSCRITC2014_Complet.pdf. Spain, 2015. Book chapter.