Other publicacions

  • Llabrés, J.. , "Internet y redes sociales", Mauro García-Toro (coord.) Estilo de vida y depresión. Spain, 2014. Book chapter.
  • Tortella-Feliu, M.. , "Trastorns d'ansietat: aspectes transdiagnòstics." [www.scritc.cat/cdscritc2013/], In N. Garrido (Ed). CDSCRiTC 2013 Actualitzacions de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (pp.68-79). Barcelona: SCRiTC. Electronic document. Available at:http://www.scritc.cat/cdscritc2013/. Spain, 2014. Book chapter.