Funció i objectius

This language version doesn't exist

Objectius de recerca

  • Millora de la predicció dels resultats dels tractaments cognitivoconductuals per als trastorns d’ansietat. Una millor predicció facilitaria l’adequació dels tractaments a les característiques psicofisiològiques de cada pacient.
  • Desenvolupament de tractaments que es puguin administrar mitjançant Internet per als trastorns d’ansietat. Això podria evitar desplaçaments innecessaris i optimitzar l’atenció psicològica en termes de cost i eficàcia.
  • Millora del coneixement sobre les alteracions en el processament somatosensorial, emocional i cognitiu dels pacients amb dolor crònic.
  • Desenvolupament de tècniques d’intervenció dirigides al canvi d’alguns dels anteriors paràmetres de l’activitat cerebral dels pacients amb dolor crònic.
  • Optimització de les estratègies d’avaluació dels tractaments específics del dolor crònic (per exemple, neurofeedback).


Línies de recerca

  • Avaluació i tractament dels transtorns d'ansietat i afectius
  • Avaluació neuropsicològica del dolor crònic
  • Aplicació de models no lineals a variables psicofisiològiques